publieke toegankelijkheid vrij beroep kantoor appartement hotel bed&breakfast
publieke toegankelijkheid vrij beroep kantoor appartement hotel bed&breakfast

PUBLIEKE TOEGANKELIJKHEID

Elk gebouw, verbouwing of nieuwbouw met een publiek karakter moet toegankelijk zijn.

Vergroot het comfort én de tevredenheid van uw bezoekers, klanten, patïenten, ...

Integrale en inclusieve toegankelijkheid komt uw zaak alleen maar ten goede.

 

Gebouwen en omgevingen die voor een ruim publiek bereikbaar, betreedbaar en bruikbaar zijn scheppen evenwaardige mogelijkheden voor alle gebruikers en verhogen de kwaliteit van het leven voor iedereen, jong en oud, beperking of geen beperking. Uw gebouw inclusief toegankelijk maken, maakt dat u een klantvriendelijke, duurzame en kwalitatieve zaak naar voren kan brengen en u uw klanten- en bezoekersaantal kan vergroten.

 

 

Voor wie?


Sinds 1 maart 2010 geldt in heel Vlaanderen de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake Toegankelijkheid. Elk gebouw met een publieke functie moet toegankelijk zijn. Men moet er dus voor zorgen dat iedereen het gebouw kan betreden, ook rolstoelgebruikers, mensen met een kinderwagen, slechtzienden, grotere personen, mensen met een ledemaat in het gips enz. Gebouwen met een publieke functie zijn bijvoorbeeld:

kantoren van vrije beroepen, banken, medische praktijken (arts, kinesist, tandarts, ...), bibliotheken, gebedshuizen, hotels, jeugdlokalen, speeltuinen, winkels, sportclubs, appartementsgebouwen,.....

 

 

Wil je ook jouw handelszaak, praktijkruimte, clublokaal, ... toegankelijk maken?

 

Contacteer ons snel om te bespreken hoe jij ervoor kan zorgen dat iedereen welkom is in jouw publiek toegankelijke ruimte en ook jij kan voldoen aan de huidige wetgeving over toegankelijkheid.

 

 

Wil je een pand kopen voor je bedrijf of vereniging?

 

Laat ons je adviseren om voor jouw bedrijf het meest geschikte pand te kopen dat eenvoudig voor iedereen toegankelijk is of kan gemaakt worden.

 

 

Voordelen van een toegankelijk bedrijfspand?

Een toegankelijke ruimte biedt flexibiliteit en geeft budgetvriendelijke mogelijkheden voor veranderende situaties.
 

Iedereen is gelijkwaardig in jouw goed toegankelijke ruimtes, wat iedereen een aangenamere ervaring van je bedrijf geeft en je klanttevredenheid alleen maar ten goed komt.

Een inclusief toegankelijk pand is toekomstgericht en daardoor duurzaam, zowel op ecologisch als op economisch en sociaal vlak.

 

(bron: Enter vzw, 2008. Ontwerpgids Meegroeiwonen.)

Grotere klanten- of bezoekerbasis aangezien je je pand voor iedereen toegankelijk maakt.

 

Meer comfort, gebruiksvriendelijkheid en veiligheid voor iedereen die je ruimte gebruikt.

Ook mensen zonder beperking hebben baat bij een inclusieve omgeving, denk maar aan ouders met een kinderbuggy, oudere mensen, ...

 

Een toegankelijk en flexibel ingericht pand heeft een hogere verkoopswaarde.