ANN ROESEMS

architect

ann@inclure.be

0479 22 05 93

 

DSC_8811.jpg

Tijdens mijn architectuuropleiding werd ik mij reeds bewust van het belang de specifieke behoeften van de gebruikers in de gebouwde ruimte centraal te stellen, binnen de randvoorwaarden van een bepaalde context. De vertaling hiervan in kwaliteitsvolle en architecturale oplossingen vormen voor mij de grootste uitdaging. 

Als aanvulling op mijn architectuurstudie, heb ik gekozen voor een  bijkomende master in de monumenten- en landschapszorg. Deze opleiding heeft mij geleerd om steeds naar een gebalanceerd evenwicht te zoeken tussen het behoud van de identiteit  en de waardevolle historische elementen van ons gebouwd patrimonium enerzijds en de hedendaagse behoeften van de gebruikers anderzijds.